פלאג אנאלי חיבור לאפליקציה

פלאג אנאלי חיבור לאפילקציה לשלוט בפלאג דרך הטלפון 
 
0